KURSY FITNESS AEROBIKU, KURS INSTRUKTORA AEROBIKU, INSTRUKTOR AEROBIKU, KURS AEROBIKU, KURS INSTRUKTORSKI, KURSY FITNESS, muzyka do aerobiku, muzyka fitness, muzyka do fitness, profesjonalna muzyka fitness, płyty muzyczne do aerobiku, płyty muzyczne do fitness, cd do aerobiku, cd do fitness

 

Pomyślnego 2017 roku !! Kolejny kurs basic aerobics już od15.03 w Olsztynie!! Body Ball , Push&Pump, Shape&Step już niebawem!!
:: szkoła fitness

Jeśli wyślesz wypełniony formularz zgłoszenia zostaniesz wpisany na listę kandydatów na kurs. Przesłany formularz dotyczy określonego kursu i terminów jego realizacji, złożenie dokumentów wraz z przedpłatą jest rozumiane jako indywidualne zgłoszenie na kurs na konkretny program kursu. Zgłoszenie powinno być wysłane na miesiąc przed terminem rozpoczęcia kursu! Zgłoszenie na mniej niż 30 dni przed terminem kursu wiąże się z koniecznością sprawdzenia dostępności miejsc.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego na kurs należy zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w kursach oraz warunkach dokonania przedpłaty i rezygnacji z kursu.
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją każdego jego punktu.

Dane, które podajesz w zgłoszeniu kandydata na kurs podlegają ochronie. (ochrona danych).


* - pola obowiązkowe

Proszę o zakwalifikowanie mnie na następujący kurs :

Rodzaj kursu: *
Miejsce kursu: *
System kursu: *
Termin rozpoczęcia kursu: *
Imiona: *
Nazwisko: *
Wyksztalcenie: *
Adres ulica i nr : *
Kod: *
Miasto: *
Data urodzenia: *
Miejsce urodzenia: *
NIP:
Telefon stacj: *
Telefon kom: *
E-mail: *
Dane o mojej sprawności fizycznej i kwalifikacjach (zaznacz posiadane):
posiadam dyplom AWF - specjalność
posiadam dyplom szkoły pomaturalnej - specjalność
posiadam przygotowanie baletowo-taneczne - jakie?
posiadam legitymację instruktorską - specjalność
czynnie uprawiałem/am sport - jaki?
ćwiczę w stałej grupie aerobikowej - jak długo?
jest to mój pierwszy kontakt z fitness
(jeśli tak, prosimy o kontakt!!!)
Informuję, iż jestem ubezpieczona/y od następstw nieszczęśliwych wypadków i posiadam stosowną polisę NNW w firmie ubezpieczeniowej jakiej? *
Zgadzam się na wykorzystanie moich danych osobowych dla celów marketingowych FC Palestra
Przedpłate i zaświadczenie lekarskie (pobierz) wyślę na adres FC Palestra do dnia: *
regulamin obowiązujący zainteresowanych i uczestników kursów.


Uwaga!!!
Przedpłata na rachunek Fitness Club Palestra 10-689 Olsztyn ul. Żurawskiego 1a/6; konto nr 71 193016112411040269290001 .


:: Partnerzy

fitprofit

:: sonda
Poszukuj? kursu podstawowego..
-
-
-
-
-
Jestem zainteresowana kursem w:
-
-
-
-


KURSY FITNESS WROCŁAW, KURSY AEROBIKU WROCŁAW, KURSY FITNESS OLSZTYN, KURSY AEROBIKU OLSZTYN, KURSY FITNESS AEROBIKU GDAŃSK, KURSY FITNESS AEROBIKU BIAŁYSTOK, KURSY FITNESS AEROBIKU ELBLĄG, KURSY FITNESS AEROBIKU EŁK, KURSY FITNESS ŁÓDŹ, KURSY AEROBIKU ŁÓDŹ, KURSY FITNESS AEROBIKU BIAŁYSTOK, KURSY FITNESS AEROBIKU SOSNOWIEC, KURSY FITNESS AEROBIKU, KATOWICE, KURSY FITNESS AEROBIKU KIELCE